TERMINLISTE

        TERMINLISTE  HØSTEN 2019

Øvelsene foregår hver tirsdag på Kjelsås Folkets Hus hvis ikke annet er oppgitt

 

AUGUST

1.    sop. klargjør  og rydder  t.o.m. . 8. okt.

 

Tirs 20.8.         NB: start kl 18:00!                workshop med Wolfgang Ziegler  til ca kl 21:30

 

SEPTEMBER

 

 tirsdagene 3., 10. og 17.9.    øvelser

 MANDAG 23.9.                     øvelse

IKKE  øvelse tirs 24.9.

OKTOBER

Tirs 1.10.                                øvelse

Man. 7.10-                              ekstra øvelse i Grefsen kirke  kl 18

Tirsdag 8.10.                          høstkonsert i Grefsen kirke kl 19.30  Møte kl 17:00

                                                           2. sop. klargjør og rydder f.o.m. 15.10.

Tirs. 15.10.                             øvelse

Tors 17 – man 21.10.            Barcelona

Tirs. 22.10.                             øvelse

Tirs 29.10.                              øvelse                                    

NOVEMBER           Øvelse alle tirsdager (4)

 DESEMBER

 tirsdag 3.12.                          øvelse i Grefsen kirke          Kl 18 – 20.30

 Lør. 7.12                                dagsseminar ??                   kl 10 – 15

                                               Sted ikke klarlagt.

 Mandag 9.12.                         Adventskonsert i Grefsen kirke  kl 19.30 Møte kl 17:00

Tirs 10.12.                              semesteravslutning, ansvar: 1. sopraner

 Antrekk ved konserter: hvis ikke annet er avtalt: helsvart

Ved fravær noen av de tre siste øvelsene før konsert, kan du ikke regne med å få være med på konserten.
Semesteravgift kr. 1800,-  Betales innen 15.09.19  til

Kor Aktivums kto nr 1594.15.75525

TERMINLISTE  VÅREN  2019

Øvelsene foregår på Kjelsås Folkets Hus hvis ikke annet er oppgitt.

Tirsdager kl 19.15 – 21.45

JANUAR

Tirs. 15.1..  På’n igjen!           øvelse 1. ALT . klargjør       kl 19.15 – 21.45

                                                             t.o.m. 12.3.. 

Tirs 29.1.                                ÅRSMØTE + øvelse

 FEBRUAR

Øvelser som vanlig alle tirsdager.

 MARS

Øvelser som vanlig alle tirsdager.  2. ALT klargjør f.o.m. 19.3.

 APRIL

Øvelser som vanlig alle tirsdager

Tirs 16.4.         FRI!!   PÅSKE!!

 MAI

Øvelser som vanlig  tirsdagene 7.5., 14.5., 21.5.

Søndag 26.5.                          Ekstraøvelse i kirken  på kvelden  for eksempel kl 18?

Mandag 27.5.                         Konsert i Grefsen kirke

Tirsdag 28.5.                          Sommeravslutning  2. alter har hovedansvar

 Antrekk ved konserter: hvis ikke annet er avtalt: helsvart

Ved fravær noen av de tre siste øvelsene før konsert, kan du ikke regne med å få være med på konserten.

 Semesteravgift  kr. 1800,- Betales innen 1. april 2019  til

Kor Aktivums kto nr 1594.15.75525

Øvelsene foregår hver tirsdag på Kjelsås Folkets Hus hvis ikke annet er oppgitt


AUGUST

Tirs. 21.8.  På’n igjen!            øvelse             kl 19.15 – 21.45

  1. sop. klargjør og rydder  t.o.m. .9. okt.

SEPTEMBER

Øvelse alle tirsdager (4)                    kl. 19.15 – 21.45

OKTOBER

Øvelse alle tirsdager (5)                    kl. 19.15 – 21.45

  1. sop. klargjør og rydder f.o.m. 16. okt

Lør. 27./søn. 28.10                helgeseminar på                   lør. start kl 10.30

                                               Sanner hotell                        søn. slutt ca kl 15

 

NOVEMBER

Øvelse alle tirsdager (4)

 

 

 

DESEMBER

Øvelse tirsdag 4.12. i Grefsen kirke?                       Kl 19 – 21.30

Lør. 8.12                                dagsseminar ??                   kl 10 – 15

                                               Antagelig bedehuset

Mandag 10.12.                       Adventskonsert i Grefsen kirke  kl 19.00

Tirs 11.12.                              semesteravslutning

Antrekk ved konserter: hvis ikke annet er avtalt: helsvart

Ved fravær noen av de tre siste øvelsene før konsert, kan du ikke regne med å få være med på konserten.

Semesteravgift kr. 1400,- Betales innen 15.09.18  til 

Kor Aktivums kto nr 1594.15.75525